پرتال نیرو

شرکت آذر مهر پردازش قهستــان بــا همکـاری شرکت پــاژداده پردازان سپند آسا مفتخر می بـاشد که گامی جـــدی در راستــای عمل به اسناد بالا دستـی وزارت فناوری اطلاعات کشور بـرداشته با تکیه بر بستر متـن بــاز و بومــی تولیــد شده ،تــوانسته است پرتالهای سازمانی با قابلیــت ارتبـــاط با سایـر زیـر سیستم هــای درون سازمـانـی را […]

ادامه مطلب