اپلیکیشن برداشت داده

اپلیکیشن برداشت داده یک نرم افزار تحت سیستم عــامل اندروید می باشد کـه عملیات برداشت اطلاعات درمحیط های صنعتی را سـاده می نماید. نرم افزار برداشت داده درواقـع یکی از مـاژول های محبوب در پرتال نیرو می باشد. ویژگــی بارز ایــن اپلیـکیشن امکان شخصی سازی ترتیب کلیه بخش هـا (سیستم ها ، تجهیــزات و mode […]

ادامه مطلب