رویداد حل مسئله صنعت قاین

مشارکت در برگزاری رویداد حل مسئله صنعت قاینات

به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور قاین اولین رویداد استارت آپی صنعتی شو  شهرستان قائنات در تاریخ ۲۴لغایت ۲۶تیر ماه۱۴۰۲ در محل دانشگاه بزرگمهر قاینات با حضور ۴۰ شرکت کننده برگزار گردید.این رویداد با هدف حل مسئله صنعت در استان خراسان جنوبی برگزار گردید و شرکت کنندگان در قالب ۷ تیم به شناسایی چالش ها […]

ادامه مطلب