همکاری شرکت آذرمهرپردازش با فنی و حرفه ای قائنات در قالب پذیرش کارآموز

همکاری شرکت آذرمهرپردازش با فنی و حرفه ای قائنات در قالب پذیرش کارآموز

به گزارش مرکز رشد واحد های فناور قاین ظهر چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷  به حضور مهندس مظلوم رئیس فنی و حرفه ای شهرستان قائنات شرایط همکاری و ورود شرکت ها به طرح استاد شاگردی با حضور مهندس مظلوم رئیس فنی و حرفه ای قائنات در مرکز رشد واحدهای فناور قاین بررسی شد و مقرر گردید از شنبه۱۴۰۲/۰۲/۳۰ […]

ادامه مطلب