پرتال نیرو

شرکت آذر مهر پردازش قهستــان بــا همکـاری شرکت پــاژداده پردازان سپند آسا مفتخر می بـاشد که گامی جـــدی در راستــای عمل به اسناد بالا دستـی وزارت فناوری اطلاعات کشور بـرداشته با تکیه بر بستر متـن بــاز و بومــی تولیــد شده ،تــوانسته است پرتالهای سازمانی با قابلیــت ارتبـــاط با سایـر زیـر سیستم هــای درون سازمـانـی را تولید، ارائه و در چندین سازمان بزرگ کـشور مستقر نماید.این محصول قابلیــت تجمیع جامعه کاربـری سازمـان و ایجاد درگاه واحد برای کاربران میباشد و کاربران پـس از ورود بر اساس سطوح دسترسی اعطا شده، امکانات پرتال را در اختیـار خواهند داشت.همچنین این سامــانه قابلیـت مدیــریت تمـــامـی فرآیندهای سازمان و ایجــاد کــارتــابل یکپارچه دارا مــی باشـد.

 

پرتال نیرو

پرتال نیرو

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.