همکاری شرکت آذرمهرپردازش با فنی و حرفه ای قائنات در قالب پذیرش کارآموز

همکاری شرکت آذرمهرپردازش با فنی و حرفه ای قائنات در قالب پذیرش کارآموز

به گزارش مرکز رشد واحد های فناور قاین ظهر چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷  به حضور مهندس مظلوم رئیس فنی و حرفه ای شهرستان قائنات شرایط همکاری و ورود شرکت ها به طرح استاد شاگردی با حضور مهندس مظلوم رئیس فنی و حرفه ای قائنات در مرکز رشد واحدهای فناور قاین بررسی شد و مقرر گردید از شنبه۱۴۰۲/۰۲/۳۰ با حضور مهندس مشمول معاونت فنی و حرفه ای شهرستان ثبت نام از متقاضیان ورود به این طرح در شرکت آذرمهرپردازش قهستان آغاز گردد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.