طراح وب
مهدی اسلمی خاوری

مهدی اسلمی خاوری

بیوگرافی

مهدی اسلمی خاوری متولد مشهد.

تجربیات شغلی

 • ۱۳۹۴/۰۲/۰۱–۱۳۹۴/۰۵/۰۱

  برنامه نویس PHP   www.nikandroid.com

  ۱۳۹۴/۰۷/۰۱–۱۳۹۵/۰۴/۰۱

  برنامه نویس ASP.NET    شرکت توسعه الگوریتم های بهینه گر   www.behinegar.net

  ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

  برنامه نویس ASP.NET    شرکت توسعه الگوریتم های بهینه گر   www.behinegar.net

تحصیلات

دانشگاه بیرجند، بیرجند

 • کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار

مسلط به PHP, ASP.NET, nodeJs

اشنا با فریم ورک Symfony

مسلط به HTML & CSS & JavaScript

مسلط به SQL Server , MySQL

مسلط به react native

مسلط به TFS, git

آشنا به متدولوژی های agile, RUP