محمد رضا دهقانی
سید محمد رضا دهقانی

سید محمد رضا دهقانی

بیوگرافی

بیش از یک سال در زمینه برنامه نویسی اندروید کار می کنم و هم اکنون در شرکت آذر مهر پردازش قهستان مشغول هستم

تجربیات شغلی

برنامه نویس شرکت دانشبنیان آذرمهر پردازش قهستان خراسان  جنوبی – قائنات

تحصیلات

کاردانی   نرم افزار – کامپیوتر  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین

محد رضا دهقانی هستم

برنامه نویس اندروید و IOS